Hygien är viktigt oavsett var man är

Att hålla god hygien kan vara svårare när du befinner dig utanför hemmet. För det första befinner du dig på en mer okänd plats, där du kanske inte vet var allt finns. För det andra kanske det heller inte finns samma förutsättningar att hålla samma nivå på hygienen.

Samtidigt som du kan hålla med om aspekterna ovan, kan du också ifrågasätta vad du kan göra åt det hela. Exempelvis när du befinner dig på en segelbåt mitt ute på havet. I det läget förstår du hur viktigt det är att planera innan seglatsen.

Läs mer här så du får klart för dig vad du måste ha med dig för att upprätthålla god hygien.

Det är mer än hygien som är viktigt

Trots att du befinner dig på en segelbåt på öppet vatten, behöver inte det betyda att du aldrig ser land. Tvärtemot kan syftet med resan vara att besöka många platser. Följaktligen kan du behöva både hudkräm och smink för att kunna gå ut och äta på landbacken.

Givetvis är det självklart att du också behöver matchande kläder med dig på resan. Till sist är det bara att önska trevlig resa och möjligheten till ett dopp i det blå. Att använda vatten har alltid varit nummer ett för god hygien.