Segling

Att segla är något som människan ägnat sig åt i tusentals år. Enligt källor beräknar man att människan seglat i någon form åtminstone sedan 7 000 år tillbaka i tiden.

Historiskt

SegelbåtSegling var förr också ett sätt att upptäcka världen på, vilket inte minst de många upptäcktsfärder som gjordes av bland andra Chistofer Columbus är ett tydligt exempel på. Idag förekommer segling främst i rent nöjessyfte. Att segla är ett härligt sätt att ta sig fram på havet eftersom man helt och hållet utnyttjar naturens krafter och slipper det ibland jobbiga ljudet av en båtmotor. Segelbåtar kan se ut på en rad olika sätt, alltifrån små jollar till stora segelbåtar som är flera tiotals meter långa.

Tävlingssegling

Segeltävlingar av olika slag är något som är mycket populärt. Några kända segeltävlingar är till exempel America’s Cup, världsomseglingen Volvo Ocean Race samt den svenska tävlingen Gotland Runt. Segeltävlingar av olika slag är något som är mycket populärt. Några kända segeltävlingar är till exempel America’s Cup, världsomseglingen Volvo Ocean Race samt den svenska tävlingen Gotland Runt. Gotland runt är en tävling som hålls kring månadsskiftet juni-juli varje sommar. Tävlingen heter som sagt Gotland runt, men till 2011 så flyttades tävlingsstarten till Saltsjön i Stockholm – vilket dock inte ligger så överdrivet långt ifrån Gotland.

Året efter flyttades starten ytterligare en gång och numera så går alla deltagande båtar från centrala Stockholm. Huvudorsaken till detta är förstås att starten nu kan följas av tusentals åskådare på Stockholms klippor och kajer. Startlinjen ligger belägen mellan Kastellholmen och Stadsgårdskajen. I sin urform så innefattade tävlingen en bana för alla båtar, men i och med den stora utvecklingen av olika typer av segelbåtar och båtar avsedda just för kappsegling, under slutet av 1900-talet har lett till att man utvidgat tävlingen till att man utvidgat kappseglingen till att idag innefatta fem olika banor av olika svårighetsgrad och dessa körs av åtta olika båtklasser. Längden på banorna varierar.